O mně

Moje cesta životem, rodinná i profesionální a formování mých politických názorů

Přečtěte si více!

Moje vize

Moje názory na budoucnost České republiky a její místo ve světě

Přečtěte si více!

Dobročinnost

Milovice je místo, kde se pohybuji od slov k činům a osobně pomáhám některým institucím. Spojte se s mým úsilím a udělejte Milovice lepší místo k životu

Přečtěte si více!

Milan Pour

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26.3.2019 k občanskému zákoníku a Listině základních práv a svobod

Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové,
Rozhodl jsem se také reagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě.Jsem proti návrhu novely zákona, kde institut manželství zahrnuje také osoby stejného pohlaví. Jsem pro zachování současného dualistického modelu právního uznání svazků stejného pohlaví. V praxi to znamená, že vedle institutu manželství pro páry opačného pohlaví přijal v roce 2006 Parlament ČR v zákonu č.115/2006 další institut pro páry stejného pohlaví v podobě registrovaného partnerství. Myslím si, že je to v současné době maximum možného. Dle dostupných informací v době přípravy tohoto nového institutu bylo deklarováno předkladateli tohoto zákona, že již další požadavky na právní úpravy u tohoto institutu nebudou uplatněny. A ejhle, uteklo tucet roků a máme tu k projednání novou právní úpravu s „ tzv. manželstvím pro páry stejného pohlaví.“

Přečíst celý článek…

Volby do zastupitelstev obcí v Česku

1 rok
- - - dnů
- - hodin
- - minut
- - sekund

„Zjistil jsem, že většina lidí se dostane kupředu v době, kdy ostatní mrhají svým časem.“
Henry Ford

Moje příspěvky

Zde najdete mé názory na různé události v České republice i v zahraničí. Jsem rád, že tímto způsobem otevře dialog s občany a budeme mít možnost společně bojovat s problémy, které jsou v České republice.Také zde uvidíte příspěvky z každodenního života v Milovicích, kde jsem byl (a s vaší pomocí možná opět budu) starosta a pozorně sleduji politický a občanský život v tomto velkém malém městě.

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13.3.2019 k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy o živnostenském podnikání (průvodcovská činnost) Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si také reagovat na novelu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, sněmovní tisk číslo 247. Jsem přesvědčen stejně jako předkladatelé této novely, Zastupitelstvo hlavního města Prahy, o nutnosti zkvalitnění průvodcovských služeb. Vyjmutím průvodcovské činnosti v cestovním

Alkohol za volant nepatří Návrh ODS, která uvažuje povolit 0,5 promile alkoholu v krvi u řidičů vozidel, s největší pravděpodobností nepodpořím. Raději bych podpořil jakýkoliv návrh zákona, který by zvýšil bezpečnost na silnicích. A bohužel v povolení až 0,5 promile alkoholu v krvi řidičům automobilů dle mého názoru nedojde k vyšší bezpečnosti řidičů, cyklistů i chodců, spíše naopak. Riziko zranění nebo úmrtí je s přítomností alkoholu za volantem výrazně vyšší než obvykle. V zemích EU zemře každý den na sil

Myslím, že registrované partnerství je v současné době maximum možného Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26.3.2019 k občanskému zákoníku a Listině základních práv a svobod Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, Rozhodl jsem se také reagovat a zaujmout stanovisko k oběma tiskům ve sloučené rozpravě.Jsem proti návrhu novely zákona, kde institut manželství zahrnuje také osoby stejného pohlaví. Jsem pro zachování současného dualistického modelu právního uznání svazků stejného pohlaví. V

Poděkování a nabízená pomoc poslance při rozvoji města Již jsou za námi říjnové dny komunálních voleb, k nimž směřovalo úsilí mnoha občanů nejen v našem městě. Situaci, která po volbách nastala, nemohu a ani nechci hodnotit. Nezbývá než konstatovat, že hnutí ANO tentokráte v Milovicích nezvítězilo. Přesto jsem přesvědčen, že snad i ti, kteří dali přednost vítěznému politickému subjektu, si aspoň v koutku duše uvědomují, k jakému posunu v našem městě za minulé volební období došlo. O realizovaných investicíc

Asistentský tým Ing. Milana Poura

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena