Výsledky práce poslance a proč opět kandiduji do Sněmovny.

Výsledky práce poslance a proč opět kandiduji do Sněmovny.

Jsem přesvědčený o tom, že během mého čtyřletého působení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsem splňoval požadovaná kritéria poslance hnutí ANO jako je loajalita, odbornost, morálka (bezúhonnost) a práce ve Sněmovně včetně docházky.

Loajalita

Jsem zakládající člen hnutí ANO. Ještě před založením hnutí jsem se stal od ledna 2012 středočeským koordinátorem spolku Akce nespokojených občanů. Vždy jsem hájil zájmy hnutí ANO, což je vidět i při hlasování ve Sněmovně. Tato loajalita k hnutí ANO se projevuje také při mém vyjadřování v médiích a na svém facebookovém profilu.

Odbornost

Pro moje politické aktivity ve Sněmovně považuji za důležité, že jsem se postupně ubíral životní cestou zaměstnance, manažera, podnikatele a starosty města. Mohu tak z nejrůznějších zorných úhlů čerpat ze svých životních zkušeností a díky tomu mohu posuzovat určitá politická rozhodnutí s určitým nadhledem.

Výsledky práce ve Sněmovně a docházka

I když jsem měl jeden rok souběh funkcí starosty a poslance, moje docházka do Sněmovny se pohybuje přes 91% a stejně tak tomu je i v docházce na jednání klubu. Rovněž docházka do sněmovních výborů, i když se oba výbory konají ve stejný den (Kontrolní výbor a VVSRR), je velmi vysoká. Ve Sněmovně jsem působil v několika pracovních skupinách (např. krátkodobé pronájmy, informační zákon). Připravil jsem 8 pozměňovacích návrhů, z nichž některé již byly Sněmovnou schváleny a další čekají teprve na schválení, až budou projednány příslušné zákony. Pomohl jsem například SVJ ušetřit finance i čas pozměňovacím návrhem, který uvádí, že při změně stanov se forma veřejné listiny nevyžaduje. Rovněž jsem jeden z mnoha předkladatelů dalších pozměňovacích návrhů a zákonů. V Kontrolním výboru patřím mezi zpravodaje s nejvyšším množstvím zpravodajských zpráv ke kontrolním závěrům. Ve Sněmovně jsem v roce 2019 pořádal ve spolupráci se SMO ČR seminář Budoucnost komunálních voleb. Rovněž jsem ve Sněmovně v průběhu 2020-2021 realizoval projekt 12 výzev regionálního rozvoje, kterému poskytlo záštitu MMR, MPO, Asociace krajů, SMO ČR a SMS ČR včetně předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Tento projekt jsem inicioval a následně připravil ve spolupráci s MMR. Cílem projektu je poskytnutí informací prostřednictvím 4 seminářů o největších výzvách, kterým čelí naše regiony a také jak jsou připraveni řešit tyto výzvy zástupci ministerstev, samospráv, akademické obce a dalších institucí. Součástí programu seminářů formou videokonference jsou také příklady dobré praxe z komunální politiky. Dále jsem organizoval výstavu ve Sněmovně unikátního projektu divokých koní, praturů a zubrů, a pokud to opatření dovolí, tak mám připraveny s různými institucemi další výstavy. Nekumuluji funkce, takže se mohu poslanecké práci věnovat na 100%.

Spolupracuji s řediteli několika základních škol a součástí této spolupráce také byla exkurze žáků do Sněmovny. Před pandemií koronaviru jsem pravidelně pořádal a také provázel řadu exkurzí mnoha tříd základních škol do Sněmovny.

Publikační činnost

Kniha Regiony Budoucnosti, vydáno v roce 2020, Marek Pavlík a kolektiv, jeden z mnoha spoluautorů

Kuchařka Vaříme se starostou a něco navíc z milovické komunální kuchyně, autor kuchařky, vydáno v roce 2018

Sborník prezentací projektu 12 výzev regionálního rozvoje – v přípravě

Odborné časopisy Moderní obec, Pro města a obce – rozhovory s poslancem a starostou k určitým tématům

Milovické ECHO – články

Parlamentní listy, Mladá fronta dnes – články, rozhovory

Facebookový profil Milana Poura a také ANO, tohle jsou Milovice

Webové stránky Milana Poura (www.MilanPour.cz)

Bezúhonnost

Během mé profesní a politické činnosti jsem neměl žádné aféry ani trestní oznámení na moji osobu. Také jako starosta Milovic jsem jednal v zájmu rozvoje města a lepšího života občanů.

Preferenční hlasy

Již od vzniku hnutí ANO jsem pomáhal ve volebních kampaních prakticky při všech volbách (komunální, krajské, senátní, sněmovní, do EP). Ve volbách, kde jsem i osobně kandidoval (komunální, krajské, sněmovní), jsem vždy přinesl hnutí ANO významný počet preferenčních hlasů.

Proč opět kandiduji do Sněmovny?

Rád bych pokračoval v započaté práci poslance. Zajímám se například o schválení jednodenních voleb, o novele zákona o svobodném přístupu k informacím či o bezpečnost na komunikacích. I když jsem na kandidátní listině hnutí ANO až na 23. místě, chtěl bych tímto požádat voliče, kteří sledují mé postoje a aktivity, aby u mého jména při sněmovních volbách dali kroužek.

Ing. Milan Pour, poslanec a zastupitel města Milovice

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena