Potěmkinova vesnice – vzor pro Milovice?

Potěmkinova vesnice – vzor pro Milovice?

Článek: Pokud v obci také chcete postavit cyklověž vedle nádraží, „inspirujte“ se v Milovicích. Vedení města totiž ví, jak to udělat, i když…

Je evidentní, že cyklistů, kteří nechávají svá kola na nádraží, je jak šafránu a poptávka po cyklověži je u cyklistů mizivá. Co k tomu potřebujete, aby se záměr vydařil? Bezskrupulózního starostu, vhodný scénář a režii, základní školu, optimalizující firmu.

Výstavba cyklověží je v posledních několika letech podporovaná dotačně z EU, a to až do výše 90 % uznatelných nákladů. Proto se mnoho měst, i když nemělo potřebu ani podmínky pro rozvoj cykloturistiky, pustilo do výstavby tohoto nejdražšího možného typu zabezpečení 118 kol, nyní v ceně 18 mil. Kč. A bohužel v řadě měst nyní po uplynutí doby udržitelnosti dotací řeší, zda 11,4 m vysokou cyklověž strhnou. Jedná se např. o města Moravská Třebová a Hodonín, kde je využití cyklověží i při ceně 5 Kč nebo 10 Kč za kolo zanedbatelné. Jsem přesvědčen o tom, že by města při výstavbě cyklověží měla postupovat dle svých skutečných potřeb, a nikoliv cyklověž stavět pouze proto, že je to štědře dotováno z EU.

O tom, zda bude cyklověž v Milovicích přínosem, lze totiž velmi pochybovat. Milovice se totiž neřadí mezi města se širokou rozvinutou cyklistickou dopravou, kam patří například nedaleký Nymburk, kde u nádraží každý den uvidíte několik desítek jízdních kol. V Milovicích nevedou cyklostezky ani nejsou na komunikacích cyklopruhy, které by umožnily cyklistům bezpečný průjezd městem. Je zde však zajištěna velmi dobrá dopravní obslužnost autobusy, takže cyklisty nic nenutí k tomu, aby začali jezdit k nádraží na kolech. A tak není divu, že na nádraží v Milovicích bylo vidět v průběhu uplynulých let jedno až tři zabezpečená kola denně. Právě z tohoto důvodu jsem provedl dopolední fotodokumentaci  počátkem letošního léta, která ukázala následující údaje: Po 21.6. 1 kolo, Út 22.6. po dešti žádné kolo, St 23.6. 1 kolo, Čt 24.6.po dešti žádné kolo, Pá 25.6. 1 kolo, So 26.6. 2 kola, Ne 27.6. 1 kolo. Tyto popsané skutečnosti však jdou proti záměru starosty Lukáše Pilce a radního Luboše Šafránka, kteří se pravděpodobně zhlídli v knížeti Potěmkinovi a dle připraveného scénáře a v jejich režii postavili 16.12.2019, v den dohodnutého dopravního průzkumu, „Potěmkinovu vesnici“. Den před dopravním průzkumem, který stejně jako projekt cyklověže, prováděla firma Optima, spol. s.r.o., byla starostou města seznámena se scénářem základní škola, která zajistila v den průzkumu výjezd žáků s 2 učitelkami na nádraží, kde umístili 32 kol pro monitoring a fotodokumentaci. Firma Optima spol. s r.o. pak v dokumentaci „Dopravního průzkumu cyklistické dopravy a dopravy v klidu u vlakového nádraží v Milovicích“ ještě následně údaje „optimalizovala“. Uvedla totiž, že z 32 pravidelně parkovaných kol u nádraží se 70% ihned přestěhuje do parkovacího zařízení. Dále tato firma predikuje, že z průměrného počtu 90 pravidelně parkovaných automobilů u nádraží, se 35% změní na kola. Tento předpoklad snížení počtu parkovaných aut se nenaplnil bohužel ani v Lysé nad Labem, ani v Čelákovicích, kde již cyklověže více než rok stojí. Pro výstavbu cyklověže v Milovicích již padl vzrostlý smrk, který desítky let formoval ráz prostranství vedle nádražní budovy, a bohužel i další 2 menší stromy. V kontextu tohoto scénáře již není překvapením, že umístění cyklověže několik metrů od 2 rodinných domků nikdo s dotčenými občany neprojednával i přes to, že jsou dle stavebního zákona účastníky řízení. Podle judikatury totiž nemusí jít o nemovitosti přímo sousedící, tj. hraničící. Důležité je, že budou záměrem přímo dotčeny. Může se jako v tomto případě jednat o nemovitosti „přes cestu“, ale i o nemovitosti vzdálenější. Už nyní jsou tito občané rozhořčeni, že jim modré světlo cyklověže osvítí jejich spánek.

Cyklověž vnímám jako službu veřejnosti, nikoliv však za každou cenu. V Milovicích navíc došlo k tomu, že dotace z EU byla vyčíslena z původní částky 15 mil. Kč, avšak následně došlo k navýšení ceny o další 3 miliony korun, které již jdou celé z rozpočtu města. Namísto původně plánovaného 1,5 milionu Kč tedy Milovice za cyklověž ze svého zaplatí nejméně 4,5 miliony Kč. Ani to však stávající vedení města od tohoto pochybného záměru neodradilo. Stavba cyklověže za 18 mil. Kč, aby se tam v nejvyšším obsazení bálo pouze několik kol za roční provozní náklady ve výši až 300 tis. Kč je neúčelným a nehospodárným nakládáním s majetkem, které by si rozumně uvažující vedení města nemělo dovolit. Pominout nelze ani fakt, že již stávající cyklověž v sousední Lysé nad Labem zaměstnává hasiče, kteří již měli několik výjezdů za účelem vyproštění kol, která se v cyklověži zasekla. Existují jiné, mnohem levnější systémy bezpečného ukládání kol. S efektivním systémem bezpečného ukládání kol na neomezeně dlouhou dobu formou cykloboxů mají zkušenosti např. města Beroun a Příbram. Dle pozitivních ohlasů z Berouna je zřejmé, že boxy využívají nejen cyklisté, ale i lidé na ukládání kufrů, či maminky na uložení kočárků, dětských koloběžek nebo třeba tříkolek. V Milovicích by bylo toto řešení jednoznačně vhodnější.

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/Potemkinova-vesnice-vzor-pro-Milovice-114296
Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena