Rozhovor poskytnutý časopisu Moderní obec 02 2021

Rozhovor poskytnutý časopisu Moderní obec 02 2021

1) Proč jste se rozhodl vytvořit projekt 12 výzev regionálního rozvoje. Komu je tento projekt určen a v čem spočívá?

Projekt 12 výzev regionálního rozvoje jsem se rozhodl připravit z toho důvodu, že jako poslanec Parlamentu ČR se setkávám se starosty obcí, kteří se snaží řešit řadu palčivých témat a potřebovali by pomoc a spolupráci při řešení těchto témat od ministerstev, akademické obce a řady dalších institucí. Tato témata, která hýbou regiony napříč naší vlastí, jsem začlenil do projektu 12 výzev regionálního rozvoje. Mezi tyto výzvy patří například vylidňování regionů, dostupnost služeb, životní prostředí, inovace, mobilita, internet, energetika, využití brownfields, zadržení vody v krajině, veřejná správa v regionech. Také jsem samozřejmě začlenil do tohoto projektu Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, kterou připravilo MMR. Chtěl jsem formou několika seminářů propojit odborníky z různých institucí, kteří řeší danou výzvu, s praxí starostů. Dle pozitivního ohlasu na první seminář se tento cíl projektu daří naplňovat.

2) Jakou roli v přípravě a směřování projektu hrála Vaše osobní, poměrně stále ještě nedávná zkušenost z práce starosty středočeského města Milovice? Čelilo – čelí toto město některým problémům, jimiž se chcete zabývat i v projektu? Pokud ano, které problémy to jsou?

Osobní zkušenost bývalého starosty Milovic zde určitě hrála nezanedbatelnou roli. Také tato zkušenost dala impuls k jednání o tomto projektu s MMR, MPO, SMO ČR a Asociací krajů. Jsem rád, že se tento projekt vrcholným představitelům těchto institucí líbil a udělili mu svoji záštitu. Tuto záštitu také udělil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.                                                                                                                A určitě své osobní zkušenosti z práce v komunální politice také využiji při prezentaci na seminářích. V nejbližší době se to bude týkat například využití bývalého VVP Mladá v Milovicích.

3) Podle jakého klíče vybíráte řečníky  na které z nich bude možné se těšit v nejbližších seminářích? Kde a jak bude případně možné sledovat tyto semínáře? (Únorové vydání Modenrí obce vyjde 2. února.)

Řečníky na tyto semináře vybírám společně se zástupci MMR. Někteří řečníci mne již dříve zaujali na konferencích, a proto jsem se rozhodl je také oslovit. Řečníky z řad starostů vybírá SMO ČR.  Další seminář v rámci tohoto projektu se uskuteční 1.2.2021od 13. hod také formou videokonference. Tento seminář bude opět velmi obsáhlý, neboť dojde ke sloučení 2 témat. Konkrétně se jedná o téma Infrastruktura v regionech a Smart regiony. Další seminář na téma „Životní prostředí regionů“ bude následovat v květnu a poslední seminář s názvem“ Veřejná správa v regionech“ se uskuteční v září 2021. Bližší informace k jednotlivým seminářům jsou uvedeny na webových stránkách SMO ČR a SMS ČR a pozvánky na semináře jsou distribuovány interními cestami těchto institucí. Samozřejmě se zasílají pozvánky na tyto semináře také poslancům a senátorům. Předpokládám, že pokud se výrazně zlepší situace v boji proti koronaviru, tak jarní a podzimní seminář se již uskuteční za přímé účasti všech řečníků a diskutujících v Poslanecké sněmovně.

4) Bude možné, aby účastníci semináře kladli otázky panelistům?

Rozhodně bez možnosti diskuze by tyto semináře postrádali větší smysl. Proto počítám vždy s dostatečným prostorem pro diskuzi. Do diskuze se mohou všichni zájemci přihlásit buď již před konáním semináře, nebo také v průběhu semináře na emailu: cernyp@psp.cz. Veškeré podrobnosti k semináři jsou vždy uvedeny na pozvánce.

5) Jak chcete naložit s výstupy projektu?

Po každém semináři jsou prezentace všech řečníků zaslány k případnému využití na centrály SMO ČR a SMS ČR. Po skončení cyklu seminářů na podzim roku 2021 bude také vydána brožura těch nejlepších prezentací ze všech seminářů tohoto projektu. Tato brožura bude zaslána všem řečníkům, rovněž vedení SMO ČR a SMS ČR, na příslušná ministerstva a také bude předána do výborů Sněmovny a Senátu.

Děkuji Vám za rozhovor.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena