Moje články

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám také přiblížil obsah svého pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Tento pozměňovací návrh se týká společenství vlastníků jednotek, tedy potažmo všech občanů, kteří vlastní […]

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena