Pokrok nezastavíte – na milovické radnici se však pokroku brání

Pokrok nezastavíte – na milovické radnici se však pokroku brání

Článek: V době digitalizace, informačních a komunikačních technologií je již zcela běžné pořizovat audiovizuální přenos při jednání zastupitelstva.

Řada samospráv pořizuje audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva a zveřejňuje je na webu, protože to přispívá k transparentnosti jejich rozhodování. Rada města Milovice v čele se starostou Lukášem Pilcem (ODS) se však pořizování audiovizuálních přenosů ze zasedání zastupitelstva města usilovně brání. Pokračuje tak v trendu uzavírání radnice, což je opakem koncepce otevřené radnice, která občanům data naopak zpřístupňuje. V zápisech z Rady města Milovice totiž začalo být v tomto funkčním období utajováno, který člen Rady města jak hlasoval. Také většina zastupitelů se opakovaně nechtěla zabývat otázkou audiovizuálních záznamů zasedání zastupitelstva města. Vznikla proto petice, kterou podepsalo více než 100 občanů. V petici občané žádali o zajištění živého přenosu zasedání zastupitelstva prostřednictvím internetu a dále umístění záznamu k opětovnému přehrání na webových stránkách města. Tato petice byla na podatelnu městského úřadu doručena dne 8. 6. 2020., ale zařazena byla až na program zasedání zastupitelstva města dne 23. 9. 2020, což je 16 dní po zákonné lhůtě. Ani na tomto jednání zastupitelstva města nebyla většina zastupitelů ochotna schválit pořízení audiovizuálních přenosů z jednání zastupitelstva města. Přitom všechna města na Nymbursku s více než 3000 obyvateli, mezi která patří Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady i Sadská, již audiovizuální přenosy několik let využívají. Dokonce i město Čelákovice, v jejímž čele stojí starosta za ODS, pořizuje z jednání zastupitelstva audiovizuální přenosy, které se ukládají na webové stránky TV PORT. Samozřejmostí je rovněž audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva Středočeského kraje či ze schůze Sněmovny. Starosta města Milovice argumentuje tím, že audiovizuálním přenosem by se občanům nemohlo dostát svého významného práva vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným bodům a tímto způsobem nelze nahradit přímou účast při jednání. To je překvapivá argumentace starosty, když standardně chodí na jednání zastupitelstva města pouze několik občanů. Stává se velmi často, jako na minulém jednání zastupitelstva města, že není na programu jednání ani po 3 měsících od zasedání posledního zastupitelstva zařazen bod diskuze. Není proto divu, že občané nechodí na zastupitelstvo města, jednak z toho důvodu, že nemají prostor pro diskuzi, a také že se bojí navštěvovat zasedací místnost radnice z důvodu rozšíření koronaviru. Právě v době epidemie koronaviru by měl starosta vedle opatření 3 R (ruce, roušky, rozestupy) dbát na zdravý rozum a umožnit občanům shlédnout přenos z jednání zastupitelstva města z jejich domovů. Naopak by měl přemýšlet o tom, jak jednání zastupitelstva města digitalizovat plně, tj. včetně možnosti občanů klást v reálném čase zastupitelům dotazy. Neobstojí ani argumentace starosty, že částka za jeden přenos zasedání zastupitelstva města specializovanou firmou, činí 20 000 Kč. Mnoho samospráv, namátkou například sousedící Lysá nad Labem, si pořizování audiovizuálních přenosů provádějí sami vlastními pracovníky z IT. Pro objektivitu všech argumentů je třeba dodat, že z jednání zastupitelstva města Milovice se pořizuje pouze zvukový záznam, který však ne vždy má požadovanou kvalitu. Tento zvukový záznam si mohou občané poslechnout pouze tehdy, když je vložen na web města. A například dne 29. 9. 2020, 6 dní po zasedání zastupitelstva města, se tak ještě nestalo. Bohužel starostovi města Lukáši Pilcovi chybí ochota komunikovat s občany dostupnými prostředky, a tak pokrok v Milovicích v nejbližších měsících čekat nelze.

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/Pokrok-nezastavite-na-milovicke-radnici-se-vsak-pokroku-brani-107522
Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena