Kauza stavby polikliniky v Milovicích aneb míří Marek Šnajdr do Milovic?

Kauza stavby polikliniky v Milovicích aneb míří Marek Šnajdr do Milovic?

Článek: Místo plánované výstavby polikliniky v Milovicích má vzniknout Dům seniorů, který není v souladu s územním plánem města, uzavřenými smlouvami ani s projektovou dokumentací stavby.

Za tímto podvodem na občany Milovic stojí společnost CABD s.r.o. spojená s bývalými poslanci ODS Markem Šnajdrem a Janem Moravou. Městu Milovice mohou svým jednáním způsobit škodu ve výši 4,5 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Milovice za působení starosty Lukáše Pilce, rovněž člena ODS, v červnu roku 2014 schválilo uzavření kupní smlouvy a plánovací smlouvy se společností Centrum zdraví Milovice s.r.o., na základě čehož tato společnost koupila od města Milovice pozemek o rozloze 6761 m2, a to za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2. Společnost Centrum zdraví Milovice s.r.o. na tento pozemek dostala od města slevu z kupní ceny ve výši nejméně 665 Kč /m2 (když podle odborného odhadu byla cena pozemku 1.065 Kč/m2), celkem tedy 4,496.065,- Kč, a to z toho důvodu, že přislíbila na pozemku vystavět polikliniku, a to v několika etapách. Na základě toho také obdržela dne 30.6.2016 stavební povolení na výstavbu polikliniky, které nabylo právní moci dne 2.8.2016.

Následně byl zastupitelstvem města v roce 2019 schválen dodatek k výše uvedené plánovací smlouvě, kterou se investorovi otvírala cesta k využití zhruba poloviny prodaného pozemku k jinému účelu, než stavbě polikliniky. Na jednání Zastupitelstva města Milovice dne 10.2.2020 byl starosta Pilc dotazován na stav jednání se zástupci společnosti Centrum zdraví Milovice s.r.o. ve věci stavby polikliniky na Mladé, a to vzhledem k tomu, že městem se šířily zprávy o tom, že z budovy bude LDN nebo Domov pro seniory. Při té příležitosti zaznělo, že společnost Centrum zdraví Milovice s.r.o. je vlastněna členy ODS, z nichž jeden je bývalým poslancem za ODS (Jan Morava). Společníkem této společnosti byla společnost CABD s.r.o., kterou vlastní právě Jan Morava a se kterou je spjatý rovněž bývalý poslanec za ODS Marek Šnajdr (viz. např. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/razie-u-exposlance-snajdra-nasly-se-dokumenty-v-aute-pod-rezervou-117433). Starosta Pilc přiznal, že o nějakých změnách jednal se zástupci společnosti a náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Milošem Peterou, ale že oficiálně zatím nic nepřišlo.

Poněkud překvapivě hned 10 dní poté, dne 20.2.2020, došlo ke změně majetkové struktury společnosti Centrum zdraví Milovice s.r.o. tak, aby nebylo vidět, kdo je vlastníkem této společnosti – vlastnictví po řetězení několika společností končí u akcií na majitele.

Vzhledem ke stavebním úpravám spočívajícím ve výměně oken za menší, zmenšování vnitřních prostor, vznesla zastupitelka Milovic Kristýna Bukovská dotaz na stavební úřad, zda došlo ke změně v účelu stavby a zda jsou prováděné změny v souladu se stavebním povolením. Odpověď ze stavebního úřadu zněla, že k povolení změny v účelu užívání stavby nedošlo a že 12.5.2020 půjde stavební úřad na místo provést kontrolní prohlídku.  K té došlo až 28.5.2020. Při kontrole stavebním úřadem bylo konstatováno, že stavba je v rozporu s projektovou dokumentací a stavební práce byly zastaveny.

Dne 2.6.2020 se uskutečnilo před radnicí v Milovicích shromáždění občanů, které svolal zastupitel Milovic a poslanec Parlamentu ČR Milan Pour. Důvodem bylo nevyvěšení pozvánky na zastupitelstvo města Milovice svolané opozičním zastupitelem na úřední desku, čímž došlo k znemožnění jeho konání. Účelem shromáždění, obdobně jako zamýšleného jednání zastupitelstva, byla diskuze nad palčivými tématy, které hýbaly Milovicemi včetně výstavby polikliniky. Z diskuze s občany vyplynulo, že občané jednoznačně výstavbu polikliniky chtějí.

V červnu 2020 přiznala na jednání zastupitelstva místostarostka Milovic Ludmila Šimková, že krajská radní pro sociální věci Heřmanová jí již v březnu 2020 poskytla informaci, že kraj jedná se společností Centrum zdraví Milovice s.r.o. o přestavbě budované polikliniky na dům pro seniory, ale že záleží na tom, zda dostane úvěr od Evropské investiční banky. Do té doby zveřejněná vyjádření vedení Milovic však tuto informaci zamlčela.

V mezidobí byl na krajské zastupitelstvo předložen materiál, dle kterého si Středočeský kraj měl vzít úvěr u Evropské investiční banky, ze kterého by mimo jiných projektů měl částkou 168 milionů platit za tento rozestavěný objekt a změnu stavebního povolení tak, aby bylo možné jej změnit na Domov pro seniory. V reakci na to poslala zastupitelka Milovic Bukovská dopis všem krajským zastupitelům, ve kterém popsala problematické otázky týkající se této akce. Následně na jednání krajského zastupitelstva byl tento seznam projektů ústně prohlášen za minulost (3.8.2020), i EIB jej údajně zamítla. Firma Centrum zdraví Milovice s.r.o. následně opět dala žádost na Středočeský kraj, kde žádala o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb. O této žádosti nebylo doposud rozhodnuto.

Dle územního plánu města Milovice, jehož změnu má nyní na starosti starosta města Lukáš Pilc, se předmětný pozemek nachází v ploše OV 2025 – tedy plochy občanského vybavení, jehož hlavní využití, tj. převažující využití je pozemky staveb pro zdravotnictví.

Přestože se jedná o zásadní investici na území města, kdy kvůli tomu, že na pozemku má stát poliklinika, dalo město investorovi slevu téměř 4,5 milionu korun českých a zejména pozemek prodalo právě a jenom pro investici polikliniky, vývoj posledních měsíců ukazuje, že tento projekt je směřován zcela jiným směrem. Zastavením stavby se také můžou občané Milovic dočkat rozestavěného „pomníku“ uprostřed města. Jednalo by se tak po nechvalně známém VTP parku Milovice již o druhý „pomník“ starosty Milovic za ODS Lukáše Pilce.

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/Kauza-stavby-polikliniky-v-Milovicich-aneb-miri-Marek-Snajdr-do-Milovic-108686
Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena