Všejanská spojka je důležité železniční spojení pro Nymbursko a Mladoboleslavsko

Všejanská spojka je důležité železniční spojení pro Nymbursko a Mladoboleslavsko

Článek: Současná železniční trať Lysá nad Labem – Milovice totiž bude muset projít modernizací, neboť neodpovídá parametrům pro železniční koridor. Všejanská spojka je velmi žádanou a diskutovanou nejen občany a firmami z Milovic, ale i blízkého okolí.

Jako poslanec hnutí ANO pocházející z Nymburského regionu a jako bývalý starosta a současný zastupitel Milovic se již několik let zajímám o vybudování Všejanské spojky, která se má stát jednou ze součástí 5. železničního koridoru Praha – Liberec. Všejanská spojka představuje 15 km novostavby železniční trati z Lysé nad Labem do Všejan přes Milovice. Současná železniční trať Lysá nad Labem – Milovice totiž bude muset projít modernizací, neboť neodpovídá parametrům pro železniční koridor. Všejanská spojka je velmi žádanou a diskutovanou nejen občany a firmami z Milovic, ale i blízkého okolí, tj. Lysé nad Labem, Benátek nad Jizerou, Mladé Boleslavi a okolních obcí z důvodu přímého spojení s Mladou Boleslaví.

O nutnosti vybudování tohoto železničního spojení se hovoří mnoho desítek let. Od roku 2001 se navíc do současné doby vypracovalo 12 dokumentací, které představovalo hlavně studie proveditelnosti. Bohužel vždy tyto studie vycházely v ekonomickém hodnocení nepřesvědčivě pro další pozitivní kroky SŽDC a Ministerstva dopravy. O ohromných částkách vynaložených na tyto studie raději ani nebudu hovořit. Až nyní, v pořadí 13. dokumentace, studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec z pera firmy METROPROJEKT, přináší konečně svými ekonomickými výsledky novou naději hlavně pro občany Nymburska a Mladoboleslavska. O výsledcích této studie a dalším postupu jsem jednal dne 22.10. 2019 s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem a  ředitelem odboru strategie  SŽDC Radkem Čechem. Ze studie proveditelnosti vyplývá, že ekonomickou efektivitu s dostatečnou rezervou v současné době prokazuje pouze varianta „Deko“, která se zaměřuje výhradně na úsek Praha – Mladá Boleslav. To je konečně po mnoha letech pozitivní zpráva podporující výstavbu Všejanské spojky. Varianty modernizující trať až do Liberce bohužel neprokázaly ekonomickou obhajitelnost vzhledem k vysokým investičním nákladům.

A co všechno zvolená varianta „Deko“ obsahuje?

–          Napojení centra Prahy a centra Mladé Boleslavi dvoukolejnou elektrizovanou tratí s jízdní dobou 47 minut, vedenou přes Milovice (Všejanská spojka)

–          Napojení průmyslových závodů v Mladé Boleslavi na dálkové železniční trati pro nákladní vlaky elektrizovanými tratěmi přes Lysou nad Labem a přes Nymburk

–          Přestože součástí není modernizace úseku Mladá Boleslav-Turnov-Liberec, dojde i ke zrychlení spojení Prahy a Libereckého kraje o cca 25 minut (první etapa zrychlování železniční dopravy tímto směrem)

–          Zrychlení a zkapacitnění trati Praha-Neratovice-Všetaty pro příměstskou dopravu

–          Celkové investiční náklady bez DPH se odhadují na cca 32,5 mld. Kč v CÚ 2019

Jaký se předpokládá další postup?

–          Po kontrole studie proveditelnosti a podstoupení schvalovacím protokolem SŽDC bude studie předložena na Centrální komisi Ministerstva dopravy ke schválení

–          Následně může proběhnout konečně výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k územnímu řízení. To vše dle názoru ředitele odboru strategie SŽDC může nastat do konce ledna 2019.

–          Následuje příprava projektové dokumentace k územnímu řízení, která trvá cca 2 roky.

–          Rameno Praha-Neratovice-Všetaty bude koordinováno se záměrem pilotního projektu vysokorychlostní trati Praha-Litoměřice-Ústí nad Labem – Drážďany

–          Varianta „Deko“ bude vhodným výchozím stavem pro další prověřování navazujícího úseku Mladá Boleslav-Turnov-Liberec, na který se SŽDC zaměří s cílem najít dopravně funkční, atraktivní a přitom ekonomicky efektivní řešení.

–          Zároveň bude třeba přizpůsobit územní plán města Milovice potřebám, které budou vyplývat ze studie proveditelnosti

Pokud bude součinnost při prosazování Všejanské spojky města Milovice, města Mladá Boleslav, Středočeského kraje, Ministerstva dopravy, SŽDC, Škoda Auto a.s. potom se můžeme dočkat dvoukolejné elektrizované trati mezi Prahou a Mladou Boleslaví přes Milovice cca za 10 let. Je to sice dlouhá doba, ale jsem přesvědčen o tom, že si občané Nymburska i Mladoboleslavska komfortní železniční spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví plně zaslouží.

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/Vsejanska-spojka-je-dulezite-zeleznicni-spojeni-pro-Nymbursko-a-Mladoboleslavsko-98777
Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena