Projev ve sněmovně k udělení státního vyznamenání

Projev ve sněmovně k udělení státního vyznamenání

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2.6.2021 k návrhu na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy profesoru Bohumíru Janskému

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych vás požádat o podporu při hlasování o návrhu na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy významnému českému vědci a vysokoškolskému pedagogovi, profesoru doktoru přírodních věd Bohumíru Janskému, kandidátu věd. Česká geografická společnost navrhla státní vyznamenání tomuto významnému vědci, tento návrh na vyznamenání jsem si osvojil.

Dovolím si nyní stručně představit pana profesora Bohumíra Janského. Pan profesor Janský je v současné době pravděpodobně nejznámějším českým geografem doma i v zahraničí. Je prezidentem České iberoamerické společnosti a v letech 2014 až 2018 zastával funkci prezidenta České geografické společnosti. Do povědomí naší i zahraniční geografické komunity vstoupil zejména organizací dvou mezinárodních expedic, při nichž byly objeveny a poprvé zmapovány prameny největšího světového veletoku Amazonky. Výrazně se také se svým týmem prosadil i na území středoasijského Kyrgyzstánu v rámci dvou projektů české rozvojové spolupráce a projektu NATO, kde vedl mezinárodní tým badatelů. Za vědeckou činnost ve svém oboru obdržel v roce 2007 od prezidenta Peru jako první zahraniční vědec nejvyšší státní vyznamenání Za mimořádné zásluhy s právem užívat šlechtický titul komtur za dlouhodobou pedagogickou činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů Amazonky. V roce 2009 byl vyznamenán cenou ministra životního prostředí vlády České republiky za celoživotní přínos ochraně životního prostředí.

V rámci podpory významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy, profesor Janský v roce 2019 získal ocenění Donatio Universitatis Carolinae. Profesora Janského ocenil v roce 2001 i Národní výbor pro hydrologii při UNESCO udělením plakety Homo Barbatus za výsledky výzkumné činnosti na poli hydrologie a geografie a za propagaci české hydrologie v Jižní Americe a ve světě. Profesor Janský je v současné době také členem vědecké rady řady univerzit, například Univerzity Karlovy, Technické univerzity Liberec, Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1990 absolvoval více než padesát přednášek na mezinárodních konferencích prakticky po celém světě a rovněž je autor či spoluautor mnoha desítek odborných publikací. Výsledky zahraničních projektů profesora Janského a jeho týmu byly kromě řady vědeckých článků a dvou knižních monografií prezentovány na výstavách, například v Křížové chodbě Karolina, na půdě Senátu České republiky, na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, a v rámci tří dokumentárních filmů České televize. Portrét Bohumíra Janského byl také v roce 2018 zařazen do cyklu České televize GEN – Galerie elity národa. Jsem proto přesvědčený o tom, že pan profesor Bohumír Janský pro svůj značný přínos v oblasti vědy v naší vlasti i v zahraničí si právem zaslouží, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy. Děkuji vám za pozornost.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena