Projev ve sněmovně k průvodcovské činnosti

Projev ve sněmovně k průvodcovské činnosti

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13.3.2019 k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy o živnostenském podnikání (průvodcovská činnost)

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si také reagovat na novelu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, sněmovní tisk číslo 247.

Jsem přesvědčen stejně jako předkladatelé této novely, Zastupitelstvo hlavního města Prahy, o nutnosti zkvalitnění průvodcovských služeb. Vyjmutím průvodcovské činnosti v cestovním ruchu z živnosti volné ohlašovací, tedy takové, pro jejíž výkon není nutné odborné vzdělání či praxe, a její zařazení mezi živnosti vázané, kde jsou takové podmínky stanovené, vidím jako důležitý krok pro profesionalizaci průvodcovských služeb. Stížnosti turistů i připomínky zastupitelů hlavního města Prahy napříč politickým spektrem potvrzují skutečnost, že právní úprava přijatá před více než šesti lety, kdy se z průvodcovství stala volná živnost změnou zákona, nebyla dobrou volbou. Je známou skutečností, že legislativní změna realizovaná před více než šesti lety umožnila to, že na území hlavního města Prahy působí nyní řada nekvalifikovaných průvodců, kteří poskytují turistům nepřesný, nebo dokonce mylný výklad, a tak navíc ještě neplatí daně. O palčivosti problému hovoří vysoký počet necertifikovaných průvodců. Podle vyjádření Asociace průvodců České republiky by těchto průvodců mohlo být mezi 30 až 40 procenty z celkového počtu. Jedná se tedy asi o 1 500 osob.

Současný návrh novely zákona je zaměřen proti necertifikovaným průvodcům, a to zejména proti průvodcům, kteří nabízejí takzvané free tours. Služby od těchto průvodců jsou nabízeny zdánlivě zdarma. Na konci služby však průvodci vyberou od účastníků peníze, které však nedaní. Pokud tyto průvodce přistihnou magistrátní úředníci, průvodci sdělí, že peníze vloží do nadace, kterou k tomuto účelu mají založenou.
Dle názoru zástupců Asociace průvodců České republiky bude mít navrhovaná novela pozitivní dopad na rozvoj cestovního ruchu, podnikatelské prostředí i zaměstnanost v oboru. Podporu návrhu připojili také například zástupci Fóra cestovního ruchu České republiky, které představuje nejsilnější nezávislé uskupení v cestovním ruchu v České republice. Souhlasné stanovisko k návrhu připojila i vláda České republiky. Ve vztahu k ostatním členským státům Evropské unie Zastupitelstvo hlavního města Prahy na základě materiálu zpracovaného Parlamentním institutem Poslanecké sněmovny konstatovalo, že činnost průvodce cestovního ruchu je obdobně regulována ve 13 členských zemích, jak už tady zmínil můj předřečník pan poslanec Dolínek.

Průvodci z jiných států Evropské unie, působící na území České republiky budou oprávněni poskytovat dočasné služby průvodce v cestovním ruchu na našem území v rozsahu svého podnikatelského oprávnění, avšak přijetím navrhované novely by jim vznikla povinnost písemně oznámit poskytování služeb MPO a doložit mu příslušné doklady o uznávání odborné kvalifikace. Zde bude dle mého názoru potřeba řešit systém evidence těchto zahraničních průvodců.

Jak už tady zaznělo i z úst mého předřečníka pana Okamury prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě jsou tam tedy určitá negativa. Zmíním se jenom k některým. Je jasné, že vlastně dojde k tomu, že zahraniční průvodci, je možné, že budou zvýhodněni, a hlavní argument také oponentů poukazuje na omezení cestovního ruchu v některých regionech České republiky, neboť už nyní je tam nedostatek místních průvodců. Předložená novela zákona se mi však jeví rozhodně jako potřebná pro zkvalitnění vykonávané činnosti průvodců v cestovním ruchu, což bude mít přímý vliv na vnímání České republiky turisty, kteří ji přijedou navštívit.

Při rozhovorech s ostatními poslanci je zřejmé, že bude potřeba upravit některé parametry této novely formou pozměňovacích návrhů. Zásadní pozměňovací návrh již načetl do systému Sněmovny Patrik Nacher a jistě vás s ním dnes i seznámí v rozpravě ve svém příspěvku. Každopádně doporučuji jako zpravodaj klubu hnutí ANO propustit tento tisk do druhého čtení do výborů k dalšímu projednání.

Děkuji vám za pozornost.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena