Poděkování občanům v roce 2018

Poděkování občanům v roce 2018

Poděkování a nabízená pomoc poslance při rozvoji města

Již jsou za námi říjnové dny komunálních voleb, k nimž směřovalo úsilí mnoha občanů nejen v našem městě. Situaci, která po volbách nastala, nemohu a ani nechci hodnotit. Nezbývá než konstatovat, že hnutí ANO tentokráte v Milovicích nezvítězilo. Přesto jsem přesvědčen, že snad i ti, kteří dali přednost vítěznému politickému subjektu, si aspoň v koutku duše uvědomují, k jakému posunu v našem městě za minulé volební období došlo.

O realizovaných investicích, připravovaných projektech a dalších aktivitách města jsme Vás pravidelně informovali v Milovickém ECHU i prostřednictvím jiných komunikačních médií. Na základě výsledků voleb se potvrdila skutečnost, že mnohdy samotná práce včetně koncepčních dokumentů s přesahem do dalších volebních období, nestačí, a vítězem se může stát ten, za nímž takové výsledky nestojí. Jako člověk, který stál v čele města čtyřleté období, ale mohu se vší zodpovědností konstatovat, že podstata naší práce, respektive práce většiny zastupitelů města, vždy směřovala k dalšímu rozvoji a prosperitě města.

Dne 15.listopadu 2018 si politické subjekty zvolili na ustavujícím zastupitelstvu města nové vedení města na následující čtyři roky. Pro další období tedy největší díl zodpovědnosti za další prosperitu města připadne vítězům letošních voleb, tedy ODS a dalším zastupitelům, kteří s tímto subjektem vytvořili koalici. Věřím, že tak jako my doposud, budou i oni usilovat o další zlepšování životních podmínek občanů ve městě a budou při tom umět správně vyvážit investice do jednotlivých oblastí. O tom, že to není jednoduché, jsme se přesvědčili již mnohokrát. Vyjadřuji přání, aby připravené projekty v průběhu uplynulých 4 let, byly postupně realizovány a město neustrnulo v dalším rozvoji.

Nabízím jako poslanec parlamentu ČR i nadále pomoc našemu městu například v podobě získávání dotací, jednání na nejvyšší politické úrovni o zhotovení projektu a realizaci Všejanské spojky, přísunu investic i dalších aktivit souvisejících s rozvojem města.

Děkuji všem občanům, kteří v tomto roce přišli k volbám a vyjádřili tak svoji vůli a názor. Jejich hlas zazněl a podle něho se tak bude odvíjet další život v Milovicích.
Mé poděkování patří také všem zaměstnancům městského úřadu, kteří svojí každodenní prací přispěli k rozvoji města. Dále děkuji radním města i těm zastupitelům, kteří naplňovali v praxi vůli občanů, pravidelně se účastnili jednání rady města a zastupitelstva města i přicházeli s podněty či návrhy, které přispěli k zlepšení životních podmínek občanů města.

Milan Pour

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena