Kde se vyhnou dvě vozidla, je dost místa na bezpečné předjíždění cyklistů

Kde se vyhnou dvě vozidla, je dost místa na bezpečné předjíždění cyklistů

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března 2021 k návrhu změny zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, jsem rád, že po dvou letech od předložení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích jsme ve finále a dnes ve třetím čtení budeme rozhodovat o schválení tohoto zákona včetně pozměňovacích návrhů. V rámci této novely je také připraven pozměňovací návrh číslo 6148 poslance Dolínka a dalších šesti poslanců včetně mne, který zavádí definici bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 metru. Tento návrh přináší samozřejmě řadu názorů a uvidíme ještě ty, které budou následovat za mnou, jak jsem viděl, že jsou tam i oponenti tady tohoto návrhu. Samozřejmě to vede i k tomu, že poslanci jsou ve Sněmovně k tomuto pozměňovacímu návrhu rozděleni na dvě skupiny. Já jako cyklista a také motorista podporuji zajištění co nejvyšší bezpečnosti cyklistů na silnicích, kde ročně dochází k více než čtyřem tisícům dopravních nehod za účasti cyklisty s několika tisíci zranění cyklistů a dokonce v několika desítkách případů i se smrtí cyklistů. A právě schválením tohoto pozměňovacího návrhu jsem přesvědčen o tom, že přispějeme k vyšší bezpečnosti cyklistů.

Jsem rovněž toho názoru, že stávající úprava zákona, který řeší bezpečný odstup při předjíždění, je nevyhovující. Zákon č. 361/2000 Sb. praví, že řidič při předjíždění nesmí ohrozit předjížděné vozidlo, může jej ale omezit. Je to § 17 odst. 5 písm. c). Obecně se ví, že cyklista není ničím chráněn, může vybočit ze směru jízdy z důvodu například bočního poryvu větru, objetí výmolu, louže či kanálu a nejen při předjíždění těžkým vozidlem může dojít ke kolizi s cyklistou. Takže řidiči vozidel v mezích možností objíždějí cyklisty většinou slušně. Bohužel je zde však řada motoristů domnívajících se, že bezpečný boční odstup pro předjetí cyklisty je 20 cm a ještě se na silnicích hojně najdou motoristé, kteří dávají stylem předjíždění cyklistům najevo, že cyklista podle nich na silnici nepatří. Cyklista přitom větší boční odstup při předjíždění opravdu potřebuje. Kde má řidič ochranné plechy a decimetry deformační zóny, nemá cyklista prakticky nic. Tato nevýhoda je kompenzována pouze tím, že je řidiči budou předjíždět s větším bočním odstupem než auta.

Minimální boční odstup při předjíždění cyklisty má definován řada zemí. Nebudu zabíhat do podrobností, říkal to tady můj předřečník pan poslanec Dolínek, prostřednictvím pana předsedajícího. V Evropě se jedná například o Francii a Belgii, kde je toto 1,5 metru mimo zastavěná území a 1 metr v zastavěném území. Španělsko a Portugalsko má 1,5 metru všude, Německo má 2 metry mimo zastavěná území a 1,5 metru v zastavěném území. Ve Španělsku se dokonce plánuje zvýšení vzdálenosti na 2 metry a navíc snížení rychlosti předjíždějícího vozidla o 20 km za hodinu pod nejvyšší dovolenou rychlost.

Chci také zdůraznit pro odpůrce tohoto pozměňovacího návrhu, že dodržování bezpečného odstupu nehrozí žádnou dopravní katastrofou ani po úzkých komunikacích. Stačí nahlédnout do statistik v zahraničí, kde se při obdobné šíři komunikací žádný černý scénář nekonal. Tam, kde se mohou vyhnout dvě vozidla, je dost místa na předjíždění cyklisty s bezpečným odstupem. Podle platné normy je minimální šířka vozovky s nízkým provozem 5,5 metru, běžně však 6,5 metru a více. Naopak tam, kde se dva automobily vyhnout nemůžou, nelze ani cyklistu samozřejmě bezpečně předjet. Zcela výjimečně lze navrhnout i obousměrnou vozovku o šířce 3,5 metru, všechna vozidla však musejí jet za sebou, dokud nedojedou k výhybně. Výhybny by měly být každých 80 až 100 metrů. Podstata dodržování bezpečného odstupu spočívá v tom, že na běžné venkovské silnici není možné cyklistu předjet v okamžiku, kdy v protisměru zrovna jede jiné vozidlo nebo v zatáčce či pod horizontem, ze kterého samozřejmě není vidět. Případné zpomalení motoristy v řádu vteřin či desítek vteřin nemá zásadní negativní dopad na celkovou plynulost provozu. Je to samozřejmě malá daň za to, že nedojde k ohrožení života a zdraví.

A na závěr uvedu přehledně argumenty pro zavedení bezpečného bočního odstupu 1,5 metru:

Tak za prvé, změna formuluje jasnou hodnotu, chci zdůraznit jasnou hodnotu, nikoliv symbol, kterou nelze vykládat různě.

Za druhé, povinný boční odstup je zaveden v řadě zemí Evropy a také v Austrálii a většině států USA. Zkušenosti z těchto zemí ukazují, že k omezení plynulosti dopravy po uzákonění odstupu nedošlo.

Za třetí, osvětová kampaň nestačí, je rozdíl říkat neměli byste a nesmíte. Osvětová kampaň samozřejmě by byla potřebná i při zavedení tohoto pravidla.

Za čtvrté, boční odstup v zákoně bude jasným vodítkem pro hodnocení nehod či těsných předjetí. Znalci určený boční odstup při předjíždění se zpravidla formuluje jako 60 cm plus 1,1 krát rychlost předjíždějícího. To znamená, při nejvyšší dovolené rychlosti v obci je to 1,15 metru, mimo obec 1,59 metru.

Za páté, že to řidič přímo nezměří samozřejmě nevadí, protože to může ten řidič odhadnout, 1,5 metru je polovina běžného jízdního pruhu. V zákoně je podobně definována třeba vzdálenost od přechodu nebo šířka volného pruhu při parkování, které řidič také neměří. Je to minimální vzdálenost, kterou lze pro jistotu překročit.

Za šesté, boční odstup lze technicky kontrolovat pomocí policejního figuranta a radaru umístěného na kole, což se běžně užívá v zahraničí. K prokázání přestupku ale postačí i kamerový záznam vzhledem k zásadě „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ se nehraje na přesné centimetry nebo decimetry, ale postihují se pouze jednoznačně excesivní případy velmi nebezpečného předjíždění.

Za sedmé, na rušných komunikacích to může být impulz pro zřízení stezky nebo cyklopruhu.

Za osmé, samozřejmě cyklistika přispívá ke zlepšení zdraví a životního prostředí a může představovat jedno z řešení udržitelné městské mobility. Případný nárůst počtu cyklistů znamená pokles počtu motorových vozidel a tím zlepšení dopravní situace i pro řidiče motorových vozidel. A podpora cyklistiky je celosvětovým trendem.

Na základě těchto uvedených argumentů vás, poslankyně a poslanci, žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je uveden v hlasovací proceduře jako G1, sněmovní dokument 6148. Děkuji vám za pozornost.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena