15. výročí ČR v EU

15. výročí ČR v EU

1. května si připomínáme nejedno významné výročí pro ČR

30.4. 2019 18:37

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/1-kvetna-si-pripominame-nejedno-vyznamne-vyroci-pro-CR-94449

1.května vnímáme nejen jako svátek zamilovaných či Svátek práce, ale nelze opomenout, že si tento den v letošním roce připomínáme 15. výročí vstupu naší vlasti do EU.

Jsem přesvědčen o tom, že očekávání společnosti od této významné události v novodobých dějinách ČR se z větší části naplnila. Žijeme ve svobodné společnosti. Životní úroveň obyvatel ČR se výrazně zvýšila, i když zatím u většiny společnosti nedosáhla úrovně „starých zemí“ EU. Můžeme pracovat bez větších překážek kdekoliv v zemích EU. Lidé při cestách do zahraničí nemusí trávit čas na hranicích. Čeští studenti můžou studovat na univerzitách v zahraničí i díky programům jako je např. Erasmus. Přišli zahraniční investoři, kteří poskytují nová pracovní místa. Probíhá volný pohyb zboží, služeb či kapitálu, čímž dochází ke zvýšení konkurence na trhu, a to má za následek nižší ceny zboží v tuzemských obchodech. Díky neexistenci cel na vnitřním trhu EU došlo ke snížení nákladů a cen českých výrobků, a tím se zvýšila konkurenceschopnost českých dodavatelů a došlo k snížení nezaměstnanosti. Přitekly miliardy dotací z evropských fondů, které pomohly s rozvojem regionů a obcí. Bohužel na druhou stranu také tyto dotace křiví ekonomiku a vytvářejí prostor pro korupci a značné plýtvání. Je třeba také přiznat, že došlo k výraznému nárůstu byrokracie, kterou evropská legislativa přináší. Jsme zahlceni regulacemi, zákony, směrnicemi a nařízeními, které připravuje Evropská komise a Evropský parlament. Bohužel naši úředníci jsou častokrát v naplňování těchto směrnic a nařízení papežštější než papež.

Je však pro budoucnost naší vlasti důležité, že jsme součástí euroatlantického společenství, které nám poskytuje i prostřednictvím naší účasti v NATO vysokou obrannou sílu a uznává hodnoty vycházející z evropské civilizace. Hodnoty jako je svoboda a demokracie nám nejsou cizí. Samozřejmě naší strategickou polohou v „srdci“ Evropy budíme také značný zájem u velkých mocenských států jako je Ruská federace či Čínská lidová republika. Je třeba si uvědomit, že každá z těchto velmocí vyznává určitý politický cíl. Je pravděpodobné, že cílem Ruské federace je vytvořit oblast, která bude řízena jako impérium po vzoru bývalého Sovětského svazu a jeho satelitů a bude ovládat Evropu i Asii. Úsilí povede k přetrhání vazeb mezi Evropou a USA a podle určité doktríny hroutící se severoatlantickou civilizaci nahradí. Čínská lidová republika, jak je vidět z jejího vývoje, vsadila na ideologii ekonomického úspěchu. Slibuje lidem vysokou životní úroveň s omezenou svobodou jednotlivce s cílem stát se světovým ekonomickým lídrem.

Na sociálních sítích, internetu i v tištěných médiích se často setkávám s euroskepticismem. Je překvapivé, že dle průzkumu mezi občany, jsou Češi největšími euroskeptiky ve střední Evropě, ale přitom v EU chceme i nadále zůstat. Prostě jsme i díky působení některých médií negativisti a remcalové. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli všichni poučit z (ne)probíhajícího BREXITU, který se pravděpodobně nakonec neuskuteční.

Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena