12 výzev regionálního rozvoje

12 výzev regionálního rozvoje

Článek: Projekt 12 výzev regionálního rozvoje se formou několika seminářů v období 2020-2021 věnuje největším výzvám, jimž čelí naše regiony. Dává se zde prostor názorům expertů i starostů. Vzhledem k pandemii koronaviru se všechny semináře konají on-line.

www.psp.cz

Tento projekt jsem připravil již téměř před 2 lety ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ing. Markem Pavlíkem. Záštitu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, Asociace krajů ČR, SMO ČR a také SMS ČR.. Hlavním partnerem projektu je NEWTON College, a.s., a partnerem Masarykova univerzita.

Cyklus seminářů měl začít už loni v březnu, avšak vládní opatření a nouzový stav mne jako hlavního organizátora projektu přiměly přesunout zahájení prvního semináře až na listopad 2020. Uskutečnily se již 2 semináře formou videokonference. V listopadu 2020 se seminář zabýval problematikou podpory regionálního rozvoje, vylidňování regionů a dostupnosti služeb v regionech. Počátkem ledna letošního roku se tentokráte seminář věnoval infrastruktuře v regionech a SMART regionům.

12.4. 2021 je připraven další seminář na téma Životní prostředí regionů, kde zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství budou prezentovat priority pro další období a dotace ministerstev pro obce. Zástupci dalších institucí budou řešit např. problematiku sucha s plánovanými adaptačními opatřením,  a také budou představeny nástroje na snížení negativních dopadů klimatické změny. Starostové pak představí úspěšné projekty v oblasti energetické soběstačnosti a protipovodňových opatření. Velmi zajímavý bude příspěvek významného českého geografa a hydrologa prof. Bohumíra Janského.              

Pokud se zajímáte o problematiku životního prostředí, potom je možné sledovat tento seminář na https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362  Stream z jednání bude vysílán jako Stream 3 na stránkách www.psp.cz v sekci Jednání a dokumenty – Živé vysílání. Pozvánky s programem najdete na webových stránkách Poslanecké sněmovny v kalendáři akcí, a rovněž na webových stránkách SMO ČR a SMS ČR.

https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Milan-Pour-121194/clanek/12-vyzev-regionalniho-rozvoje-112281
Copyright@2018 Milan Pour| Všechna práva vyhrazena